Strefa 1 Runway

Runway
STREFA 1

 

Runway to pierwsza strefa projektowania służąca przygotowaniu "pasa startowego" umożliwiającego uzgadnianie i planowanie celów (OKR). W Strefie 1 Runway, lider i zespół projektują zasady planowania celów za pomocą technologii OKR, określają zasady alignmentu (powiązania celów), komunikacji w procesie planowania (Top-Down i Bottom-Up) pomiędzy szczeblami i współpracującymi obszarami oraz  zasady planowania inicjatyw i projektów wspierających realizację celów (OKR)*

 * projektowanie w strefie Runway może uwzgledniać integrację planowania z innymi systemami zarządzania w tym z Agile Framework (SAFe, Spotyfy itp.)


  

Flow SessionProjektowanie  Strefie 1 Runway odbywa się podczas wydarzenia Flow Session (EVENT). Rezultatem projektowania jest MVP oraz kolejne wersje (VER) Runway 

 

Creo CampPlanowanie celów w oparciu o technologię OKR i zasady utrwalone w Runway odbywa sie podczas wydarzenia Creo Camp (EVENT)

 

Runway Collection

Runway Design Map


Canvas Downloaddownload

 


 

 

Runway Canvas


 

Analyser Canvas Icon

CANVAS 

ANALYSER

  • cel ogólny (GOAL)
  • kluczowe czynniki sukcesu (KEY SUCCESS FACTORS)
  • opis sytuacji (NSIGHT)
  • Siły wpływu (VUCA)
  • Rozwiązania (IDEA, 3i)

 

Check ListDESIGN CHECK LIST

 

 

Analyser Canvas służy do Ukierunkowania zespołu na obszary z potencjałem do "nałożenia" na nie celów. Ułatwia wybór priorytetów, dokonanie wglądu w sytuację oraz określenie luk uzasadniajacych konieczność określenia celów (Objectives). Przygotowuje zespół do poszukiwania rozwiązań umożliwiających "domknięcie " zidentyfikowanych luk (pain/gain).