Strefa 1 Runway

Runway
STREFA 1

 

Runway to pierwsza strefa projektowania służąca przygotowaniu "pasa startowego" umożliwiającego uzgadnianie i planowanie celów (OKR). W Strefie 1 Runway, lider i zespół projektują zasady planowania celów za pomocą technologii OKR, określają zasady alignmentu (powiązania celów), komunikacji w procesie planowania (Top-Down i Bottom-Up) pomiędzy szczeblami i współpracującymi obszarami oraz  zasady planowania inicjatyw i projektów wspierających realizację celów (OKR)*

 * projektowanie w strefie Runway może uwzgledniać integrację planowania z innymi systemami zarządzania w tym z Agile Framework (SAFe, Spotyfy itp.)


  

Flow SessionProjektowanie  Strefie 1 Runway odbywa się podczas wydarzenia Flow Session (EVENT). Rezultatem projektowania jest MVP oraz kolejne wersje (VER) Runway 

 

Creo CampPlanowanie celów w oparciu o technologię OKR i zasady utrwalone w Runway odbywa sie podczas wydarzenia Creo Camp (EVENT)

 

Runway Collection

Runway Design Map


Canvas Downloaddownload

 


 

 

Runway Canvas

 

Navigator Canvas Icon

CANVAS 

NAVIGATOR

  • cel ogólny (GOAL)
  • czynniki sukcesu (SUCCESS FACTORS)
  • zespół (TEAM/FLYING SQUAD)
  • lider (STRAGILER)

 

Check ListDESIGN CHECK LIST

 

 

Navigator Canvas służy do określenia kontekstu planowania celów. Wypełnienie Navigatora pozwala odpowiedzieć na pytanie Gdzie jesteśmy? odnoszące się do celu ogólnego (Goal) najważniejszych działań/czynników sukcesu (Success Factors) realizowanych przez zespół i składających się w strumień wartości (Value Stream). Navigator określa strefę wpływu zespołu. Navigator stanowi punkt wyjścia do projektowania celów (OKR) na kolejnych etapach.