Strefa 1 Runway

Runway
STREFA 1

 

Runway to pierwsza strefa projektowania służąca przygotowaniu "pasa startowego" umożliwiającego uzgadnianie i planowanie celów (OKR). W Strefie 1 Runway, lider i zespół projektują zasady planowania celów za pomocą technologii OKR, określają zasady alignmentu (powiązania celów), komunikacji w procesie planowania (Top-Down i Bottom-Up) pomiędzy szczeblami i współpracującymi obszarami oraz  zasady planowania inicjatyw i projektów wspierających realizację celów (OKR)*

 * projektowanie w strefie Runway może uwzgledniać integrację planowania z innymi systemami zarządzania w tym z Agile Framework (SAFe, Spotyfy itp.)


  

Flow SessionProjektowanie  Strefie 1 Runway odbywa się podczas wydarzenia Flow Session (EVENT). Rezultatem projektowania jest MVP oraz kolejne wersje (VER) Runway 

 

Creo CampPlanowanie celów w oparciu o technologię OKR i zasady utrwalone w Runway odbywa sie podczas wydarzenia Creo Camp (EVENT)

 

Runway Collection

Runway Design Map


Canvas Downloaddownload

 


 

 

Runway Canvas

 

Navigator Canvas Icon

CANVAS 

NAVIGATOR

 • cel ogólny (GOAL)
 • czynniki sukcesu (SUCCESS FACTORS)
 • zespół (TEAM/FLYING SQUAD)
 • lider (STRAGILER)

 

Check ListDESIGN CHECK LIST

 

 

Navigator Canvas służy do określenia kontekstu planowania celów. Wypełnienie Navigatora pozwala odpowiedzieć na pytanie Gdzie jesteśmy? odnoszące się do celu ogólnego (Goal) najważniejszych działań/czynników sukcesu (Success Factors) realizowanych przez zespół i składających się w strumień wartości (Value Stream). Navigator określa strefę wpływu zespołu. Navigator stanowi punkt wyjścia do projektowania celów (OKR) na kolejnych etapach.


 

Analyser Canvas Icon

CANVAS 

ANALYSER

 • cel ogólny (GOAL)
 • kluczowe czynniki sukcesu (KEY SUCCESS FACTORS)
 • opis sytuacji (NSIGHT)
 • Siły wpływu (VUCA)
 • Rozwiązania (IDEA, 3i)

 

Check ListDESIGN CHECK LIST

 

 

Analyser Canvas służy do Ukierunkowania zespołu na obszary z potencjałem do "nałożenia" na nie celów. Ułatwia wybór priorytetów, dokonanie wglądu w sytuację oraz określenie luk uzasadniajacych konieczność określenia celów (Objectives). Przygotowuje zespół do poszukiwania rozwiązań umożliwiających "domknięcie " zidentyfikowanych luk (pain/gain).

 


 

GO Model Canvas Canvas Icon

CANVAS 

GO MODEL CANVAS

 • cel ogólny (GOAL)
 • czynniki sukcesu (SUCCESS FACTORS)
 • cele (OBJECTIVES)
 • wskaźniki (KPI)
 • projekty/inicjatywy (PROJECT)

 

Check ListDESIGN CHECK LIST

 

 

GO Model Canvas umożliwia zaprojektowanie najważniejszych elementów stanowiacych Strategię . Integruje cele (Objectives) oraz powiązane z nimi mierniki KPI. Zawiera projekty wspierające realizację celów. GO Model Canvas stanowi podstawę do zaplanowania OKR i operacjonalizacji strategii.

 


 

OKR Canvas Icon

CANVAS 

OKR CANVAS

 • cel  (OBJECTIVE)
 • kluczowe rezultaty (KEY RESULTS)

 

Check ListDESIGN CHECK LIST

 

 

OKR Canvas służy do zaprojektowania OKR. Zawiera cele i kluczowe rezultaty umożliwiające operacjonalizację Strategii. Ułatwia jasne określenie odpowiedzialności realizacyjnej (assignment) oraz alignment celów.