Strategic Workflow
Stragiler & Flying Squad

 

Stragiler Strategic Workflow

 

BLOG

 

 

 

  • BLOG
  • Strategic Workflow

Strategic Workflow

 

Strategic WorkflowStrategic Workflow, to strumień wykonywanej krok po kroku pracy intelektualnej związanej z planowaniem i realizacją strategii. Strategic Workflow jest utrwalony i zwizualizowany w modelu zawierającym trzy strefy: RunwayFeedback Loop oraz ServiceStrategic Workflow jest cyklicznie projektowany i modyfikowany zgodnie z potrzebami organizacji. Jego projektowanie opiera się na zasadach podejścia Design Thinking. W Strategic Workflow są utrwalone zasady współpracy i komunikacji lidera i zespołu niezbędne w procesie planowania i realizacji celów i strategii. Strategic Workflow standaryzuje założenia przyjętego modelu zarządzania wraz ze stosowanymi w tym modelu narzędziami (Canvas).

Strategic Workflow cycle

Projektowanie Strategic Workflow odbywa sie podczas tzw. Flow Session - wydarzenia wywołującego falę projektowania. Podczas Flow Session lider i zespół projektuję 3 strefy modelu Strategic Workflow.

Kolejne wydarzenie to Creo Camp. Podczas tego wydarzenia lider i zespół wykorzystują utrwalone w  zasady i narzędzia do planowania celów (OKR). Planowanie odbywa się w strefie Runway (pas startowy dla zespołu). Kolejne wydarzenie to Strategic Sprint, czyli etap realizacji celów i strategii. Metaforycznie to etap lotu - podczas którego zespół dostarcza określonych rezultatów (Drop Zone), a następnie ląduje dokonując ich oceny i regeneruje swoje siły i zasoby (Refuelling), przygotowując się do kolejnego startu.

Strategic Workflow umożliwia zaprojektowanie zwinnego systemu zarządzania (Agile Management). Ułatwia planowanie i realizację celów w środowisku VUCA (zmiennym, nieprzewidywalny, kompleksowym, niejednoznacznym).

Podczas kolejnych wydarzeń realizowanych w ramach Strategic Workflow lider i zespół zdobywają kompetencje pozwalające im pełnić określone role dopasowane do zwinnego sposobu zarządzania. Te role to Stragiler (dla lidera) oraz Flying Squad (dla zespołu). Nominacja do tych ról odbywa się etapowo. Lider: Flow Master + Business Designer + Strategy Champion = Stragiler. Zespół: Partners + Designers + Performers = Flying Squad.

Projektowanie i stosowanie Strategic Workflow wpisuje sie w koncepcji Management by Traction i ułatwia precyzyjne i konkretne określanie kierunków rozwoju (Direction), a następnie podejmowanie działań prowadzących do osiągania oczekiwanych rezultatów (Action). Umożliwia koncentracje działania i zasobów firmy na strumieniach wartości i dostarczaniu tych wartości do klientów (Customer Centricity). Ułatwia wdrożenie i zastosowanie metodologii OKR (Objective & Key Results) do planowania celów i strategii. Doskonale sprawdza się w organizacjach wykorzystujących model biznesowe oraz technologie i sposoby prowadzenia projektów typowe dla ery cyfrowej (Agile Framework).

Blog | Newsletter

Pozostań na bieżąco z nowościami