Stragiler Role

Stragiler

ROLE

 

 • Flow Master
 • Business Designer
 • Strategy Champion

  

Flow Master RoleBusiness Designer RoleStrategy Champion Role  

Stragiler Design Collection

 • All
 • ROLE
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Stragiler Development Cycle

Stragiler Roles Development Cycle

 

Stragiler RoleStrategy Champion RoleSTRATEGY CHAMPION
STRATEGIC SPRINT 


Fly to STRATEGY CHAMPION ROLE 

 

  

Strategy Champion Cycle

 

  

 

 

Strategy Champion Role

ROLE 

 

STRATEGY CHAMPION
Zarządza realizacją celów podczas
Strategic Sprint

 

 

 

SkillsSKILLS

 

 

 • Tworzy warunki do realizacji celów i strategii
 • Zapewnia niezbędne zasoby
 • Realizuje monitoring OKR
 • Inicjuje i prowadzi przeglądy biznesu (Business Review)
 • Rozwiązauje problemy
 • Motywuje i wspiera zespół w realizacji celów
 • Zapewnia przestrzeń do refleksji i regeneracji zespołu
 • Wspiera proces uczenia się