Stragiler Role

Stragiler

ROLE

 

 • Flow Master
 • Business Designer
 • Strategy Champion

  

Flow Master RoleBusiness Designer RoleStrategy Champion Role  

Stragiler Design Collection

 • All
 • ROLE
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Stragiler Development Cycle

Stragiler Roles Development Cycle

 

Stragiler RoleBusiness Designer RoleBUSINESS DESIGNER
CREO CAMP 


Fly to BUSINESS DESIGNER ROLE 

 

  

Business Designer Cycle

 

  

 

 

Business Designer Role

ROLE 

 

 

BUSINESS DESIGNER
Planuje cele i strategię podczas
Creo Camp

 

 

 

 

SkillsSKILLS

 

 

 • Określa kierunki rozwoju
 • Określa kontekst planowania (Business Model)
 • Planuje cele i strategię 
 • Integruje planowanie BizDevOps
 • Angażuje zespół w projektowanie OKR
 • Określa KPI
 • Przygotowuje pionowy i poziomy alignment
 • Inicjuje sesje kreatywne
 • Uczestniczy w wyborze rozwiązań
 • Planuje inicjatywy i projekty (EPIC)