Stragiler Role

Stragiler

ROLE

 

 • Flow Master
 • Business Designer
 • Strategy Champion

  

Flow Master RoleBusiness Designer RoleStrategy Champion Role  

Stragiler Design Collection

 • All
 • ROLE
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Stragiler Development Cycle

Stragiler Roles Development Cycle

 

Stragiler RoleFlow Master RoleFLOW MASTER
FLOW SESSION 


Fly to FLOW MASTER ROLE 

 

  

Flow Master Cycle

 

  

 

 

Flow Master Role

ROLE 

 

FLOW MASTER
Projektuje Strategic Workflow w oparciu o scenariusz Flow Session

 

 

 

 

 

SkillsSKILLS

 

 

 • Prezentuje koncepcję Strategic Workflow
 • Charakteryzuje siły wpływu VUCA
 • Wprowadza zespół do technologii OKR
 • Prezentuje zasady Design Thinking
 • Moderuje projektowanie Strategic Workflow
 • Prezentuje know-how i narzędzia do projektowania  (Canvas)
 • Angażuje zespół w projektowanie Strategic Workflow (MVP & VER)
 • Uzgadnia zasady współpracy w strefach: Runway, Loop, Service