Stragiler Role

Stragiler

ROLE

 

 • Flow Master
 • Business Designer
 • Strategy Champion

  

Flow Master RoleBusiness Designer RoleStrategy Champion Role  

Stragiler Design Collection

 • All
 • ROLE
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Stragiler Development Cycle

Stragiler Roles Development Cycle

 

Stragiler RoleFlow Master RoleFLOW MASTER
FLOW SESSION 


Fly to FLOW MASTER ROLE 

 

  

Flow Master Cycle

 

  

 

 

Flow Master Role

ROLE 

 

FLOW MASTER
Projektuje Strategic Workflow w oparciu o scenariusz Flow Session

 

 

 

 

 

SkillsSKILLS

 

 

 • Prezentuje koncepcję Strategic Workflow
 • Charakteryzuje siły wpływu VUCA
 • Wprowadza zespół do technologii OKR
 • Prezentuje zasady Design Thinking
 • Moderuje projektowanie Strategic Workflow
 • Prezentuje know-how i narzędzia do projektowania  (Canvas)
 • Angażuje zespół w projektowanie Strategic Workflow (MVP & VER)
 • Uzgadnia zasady współpracy w strefach: Runway, Loop, Service

 

 

Stragiler RoleBusiness Designer RoleBUSINESS DESIGNER
CREO CAMP 


Fly to BUSINESS DESIGNER ROLE 

 

  

Business Designer Cycle

 

  

 

 

Business Designer Role

ROLE 

 

 

BUSINESS DESIGNER
Planuje cele i strategię podczas
Creo Camp

 

 

 

 

SkillsSKILLS

 

 

 • Określa kierunki rozwoju
 • Określa kontekst planowania (Business Model)
 • Planuje cele i strategię 
 • Integruje planowanie BizDevOps
 • Angażuje zespół w projektowanie OKR
 • Określa KPI
 • Przygotowuje pionowy i poziomy alignment
 • Inicjuje sesje kreatywne
 • Uczestniczy w wyborze rozwiązań
 • Planuje inicjatywy i projekty (EPIC)

 

 

 

 

Stragiler RoleStrategy Champion RoleSTRATEGY CHAMPION
STRATEGIC SPRINT 


Fly to STRATEGY CHAMPION ROLE 

 

  

Strategy Champion Cycle

 

  

 

 

Strategy Champion Role

ROLE 

 

STRATEGY CHAMPION
Zarządza realizacją celów podczas
Strategic Sprint

 

 

 

SkillsSKILLS

 

 

 • Tworzy warunki do realizacji celów i strategii
 • Zapewnia niezbędne zasoby
 • Realizuje monitoring OKR
 • Inicjuje i prowadzi przeglądy biznesu (Business Review)
 • Rozwiązauje problemy
 • Motywuje i wspiera zespół w realizacji celów
 • Zapewnia przestrzeń do refleksji i regeneracji zespołu
 • Wspiera proces uczenia się