Flying Squad Role

Flying Squad
ROLE

 

  • Partners
  • Designers
  • Performers

  

Designers RolePartners RolePerformers Role  

Flying Squad Development Cycle

Flying Squad Roles Development Cycle

 

Flying Squad RolePerformers RolePERFORMERS
FLOW SESSION 


Fly to PERFORMERS ROLE 

 

  

Flow Master Cycle

 

 

  

 

 

Performers Role

ROLE 

Flow Session

 

 

 

PERFORMERS
Zespół zaangazowany w zwinną realizacje celów i strategii podczas Strategic Sprint

 

 

 

 

SkillsSKILLS

 

 

  • Działa w oparciu o zasady uzgodnione dla strefy Loop i Service
  • Prowadzi regularny monitoring OKR (Check-In)
  • Aktywnie uczestniczy w przeglądach OKR
  • Dokonuje korekt w i modyfikacji w OKR
  • Realizuje zadania w projektach
  • Dokonuje przeglądów rezultatów
  • Wykorzystuje refleksję do rozwoju i uczenia się