Flying Squad Role

Flying Squad
ROLE

 

  • Partners
  • Designers
  • Performers

  

Designers RolePartners RolePerformers Role  

Flying Squad Development Cycle

Flying Squad Roles Development Cycle

 

Flying Squad RoleDesigners RoleDESIGNERS
CREO CAMP 


Fly to DESIGNERS ROLE 

 

  

Flow Master Cycle

 

 

  

 

 

Designers Role

ROLE 

Flow Session

 

 

 

DESIGNERS
Zespół uczestniczy w planowaniu celów i strategii podczas Creo Camp
 

 

 

SkillsSKILLS

 

 

  • Działa w oparciu o zasady uzgodnione dla Runway
  • Aktywnie planuje cele dla obszaru
  • Posługuje się technologią OKR
  • Wykorzystuje narzędzia do planowania (Canvas)
  • Poszukuje możliwości i rozwiązań
  • Określa niezbędne zasoby
  • Określa obszary do współpracy