Flying Squad Role

Flying Squad
ROLE

 

 • Partners
 • Designers
 • Performers

  

Designers RolePartners RolePerformers Role  

Flying Squad Development Cycle

Flying Squad Roles Development Cycle

 

Flying Squad RolePartners RolePARTNERS
FLOW SESSION 


Fly to PARTNERS ROLE 

 

  

Flow Master Cycle

 

 

  

 

 

 

Partners Role

ROLE 

Flow Session

 

 

 

PARTNERS
Zespół zaangażowany projektowanie Strategic Workflow podczas Flow Session 

  

 

 

SkillsSKILLS

 

 

 • Poznaje koncepcję Strategic Workflow
 • Rozumie zagrożenia środowiska VUCA
 • Poznaje zasady zwinnego zarządzania
 • Współtworzy system zarządzania
 • Poznaje technologię OKR
 • Stosuje narzędzia do projektowania (Canvas)
 • Stosuje zasady Design Thinking
 • Przygotowuje się do autonomicznego działania