Flying Squad Role

Flying Squad
ROLE

 

 • Partners
 • Designers
 • Performers

  

Designers RolePartners RolePerformers Role  

Flying Squad Development Cycle

Flying Squad Roles Development Cycle

 

Flying Squad RolePartners RolePARTNERS
FLOW SESSION 


Fly to PARTNERS ROLE 

 

  

Flow Master Cycle

 

 

  

 

 

 

Partners Role

ROLE 

Flow Session

 

 

 

PARTNERS
Zespół zaangażowany projektowanie Strategic Workflow podczas Flow Session 

  

 

 

SkillsSKILLS

 

 

 • Poznaje koncepcję Strategic Workflow
 • Rozumie zagrożenia środowiska VUCA
 • Poznaje zasady zwinnego zarządzania
 • Współtworzy system zarządzania
 • Poznaje technologię OKR
 • Stosuje narzędzia do projektowania (Canvas)
 • Stosuje zasady Design Thinking
 • Przygotowuje się do autonomicznego działania

 

 

 

Flying Squad RoleDesigners RoleDESIGNERS
CREO CAMP 


Fly to DESIGNERS ROLE 

 

  

Flow Master Cycle

 

 

  

 

 

Designers Role

ROLE 

Flow Session

 

 

 

DESIGNERS
Zespół uczestniczy w planowaniu celów i strategii podczas Creo Camp
 

 

 

SkillsSKILLS

 

 

 • Działa w oparciu o zasady uzgodnione dla Runway
 • Aktywnie planuje cele dla obszaru
 • Posługuje się technologią OKR
 • Wykorzystuje narzędzia do planowania (Canvas)
 • Poszukuje możliwości i rozwiązań
 • Określa niezbędne zasoby
 • Określa obszary do współpracy

 

 

 

Flying Squad RolePerformers RolePERFORMERS
FLOW SESSION 


Fly to PERFORMERS ROLE 

 

  

Flow Master Cycle

 

 

  

 

 

Performers Role

ROLE 

Flow Session

 

 

 

PERFORMERS
Zespół zaangazowany w zwinną realizacje celów i strategii podczas Strategic Sprint

 

 

 

 

SkillsSKILLS

 

 

 • Działa w oparciu o zasady uzgodnione dla strefy Loop i Service
 • Prowadzi regularny monitoring OKR (Check-In)
 • Aktywnie uczestniczy w przeglądach OKR
 • Dokonuje korekt w i modyfikacji w OKR
 • Realizuje zadania w projektach
 • Dokonuje przeglądów rezultatów
 • Wykorzystuje refleksję do rozwoju i uczenia się