Strategic Sprint

Strategic Sprint

EVENT

 

Strategic Sprint to wydarzenie wywołujące falę realizacji. Planowanie celów odbywa się za pomocą technologii OKR. Proces planowania obejmuje ukierunkowanie, określanie OKR, alignment pionowy i poziomy oraz fazę kreatywną związaną z poszukiwaniem i tworzeniem rozwiązań wspierających realizację celów. Planowanie odbywa sie cyklicznie zgodnie z uzgodnioną kadencją.

  Strefa 1 RunwayPlanowanie celów (OKR) jest realizowane w oparciu o zasady utrwalone w Strategic Workflow w strefie Runway  

 

 

Business Designer RoleZa przygotowanie przeprowadzenie Creo Camp jest odpowiedzialny lider (Stragiler) w roli Business Designer

 

 

Designers RoleCreo Camp uczestniczy zespół (Flying Squad) w roli Designers

 

 

 

Strategic Sprint Collection

 • All
 • CANVAS
 • EVENT
 • FLOWPOINT
 • ZONE
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Strategic Sprint Cycle

Strategic Sprint Cycle Loop

Strategic Sprint Stages

Strategic SprintStrefa 2 LoopWEEK 2
THIS QUARTER | MONTH 1-2-3 


Fly to STAGE 2

 

  

Strategic Sprint Week 2

 

   

 

 

SS Stage 2

STAGE 

SCOPE

 • Event: Strategic Sprint
 • Strefa: Loop (Feedback Loop)
 • Czas:  45-60 min.
 • Realizacja:  7/14/30 dni

ROLE

 • Stragiler
 • Flying Squad

CANVAS

 • Check-In Canvas
 • Strategic Workflow Master File

 RESULTS

 • Dokonana aktualizacja statusów OKR
 • Dokonany przegląd sytuacji OKR

Check List SCENARIO

 

 

 • Uzgodniony terminu Check-In z Review
 • Zaproszenie uczestników
 • Przeprowadzenie Review
 • Zaparkowanie problemów
 • Podsumowanie Review
 • Zaplanowanie kolejnego Review

 

Event GoalsGOAL

 

 

 • Aktualizacja bieżącego statusu OKR dla Key Results
 • Dokonanie przeglądu OKR

 

SP SS L Check InFLOW POINT
CHECK-IN

 

 

 1. Aktualizacja statusów KR (KPI, Milestone, Baseline, Action)
 2. Weryfikacja źródeł danych dla KR 

SP SS L ReviewFLOW POINT
REVIEW

 

Przegląd OKR na podstawie zaktualizowanych statusów. Opis sytuacji :

 • Co zostało zrealizowane?
 • Co jeszcze nie zostało zrealizowane?
 • Istniejące problemy i bariery?
 • Priorytety do realizacji na kolejny cykl?