Strategic Sprint

Strategic Sprint

EVENT

 

Strategic Sprint to wydarzenie wywołujące falę realizacji. Planowanie celów odbywa się za pomocą technologii OKR. Proces planowania obejmuje ukierunkowanie, określanie OKR, alignment pionowy i poziomy oraz fazę kreatywną związaną z poszukiwaniem i tworzeniem rozwiązań wspierających realizację celów. Planowanie odbywa sie cyklicznie zgodnie z uzgodnioną kadencją.

  Strefa 1 RunwayPlanowanie celów (OKR) jest realizowane w oparciu o zasady utrwalone w Strategic Workflow w strefie Runway  

 

 

Business Designer RoleZa przygotowanie przeprowadzenie Creo Camp jest odpowiedzialny lider (Stragiler) w roli Business Designer

 

 

Designers RoleCreo Camp uczestniczy zespół (Flying Squad) w roli Designers

 

 

 

Strategic Sprint Collection

 • All
 • CANVAS
 • EVENT
 • FLOWPOINT
 • ZONE
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Strategic Sprint Cycle

Strategic Sprint Cycle Loop

Strategic Sprint Stages

Strategic SprintStrefa 3 ServiceWEEK 4 
THIS QUARTER | MONTH 3 


Fly to STAGE 6

 

  

Strategic Sprint Week 4 Month 3

 

   

  

 

SS Stage 6

STAGE 

SCOPE

 • Event: Strategic Sprint
 • Strefa: Service
 • Cel: Regeneracja zasobów
 • Czas:   2 x 60 min.
 • Realizacja: III miesiąc kwartału

ROLE

 • Stragiler
 • Flying Squad

CANVAS

 • ----

 


RESULTS

 

 

Check List SCENARIO

 

 

Cykl spotkań rozliczających lidera i zespołu

 

Event GoalsGOAL

 

 

 • Ocena stopnia realizacji OKR w cyklu

 

SP SS S ResetFLOW POINT
RESET

 

Właściciel OKR dokonuje przeglądu OKR na podstawie zaktualizowanych statusów. Charakteryzyje sytuację udzielając odpowiedzi na cztery pytania:

 • Zakończenie realizacji
 • Kontynuacja (tak jak jest)
 • Kontynuacja z modyfikacją

 

 

SP SS S Business ReviewFLOW POINT
BUSINESS REVIEW