Strategic Sprint

Strategic Sprint

EVENT

 

Strategic Sprint to wydarzenie wywołujące falę realizacji. Planowanie celów odbywa się za pomocą technologii OKR. Proces planowania obejmuje ukierunkowanie, określanie OKR, alignment pionowy i poziomy oraz fazę kreatywną związaną z poszukiwaniem i tworzeniem rozwiązań wspierających realizację celów. Planowanie odbywa sie cyklicznie zgodnie z uzgodnioną kadencją.

  Strefa 1 RunwayPlanowanie celów (OKR) jest realizowane w oparciu o zasady utrwalone w Strategic Workflow w strefie Runway  

 

 

Business Designer RoleZa przygotowanie przeprowadzenie Creo Camp jest odpowiedzialny lider (Stragiler) w roli Business Designer

 

 

Designers RoleCreo Camp uczestniczy zespół (Flying Squad) w roli Designers

 

 

 

Strategic Sprint Collection

 • All
 • CANVAS
 • EVENT
 • FLOWPOINT
 • ZONE
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Strategic Sprint Cycle

Strategic Sprint Cycle Loop

Strategic Sprint Stages

Strategic SprintStrefa 3 ServiceWEEK 3 
THIS QUARTER | MONTH 3 


Fly to STAGE 5

 

  

Strategic Sprint Week 3 Month 3

 

   

  

 

SS Stage 5

STAGE 

SCOPE

 • Event: Strategic Sprint
 • Strefa: Service
 • Czas:   2 x 60 min.
 • Realizacja: III miesiąc kwartału
 • Zakres: BizDevOps

ROLE

 • Stragiler
 • Flying Squad

CANVAS

 • ---

 


RESULTS

 • Określony zakres i sposób regeneracji
 • Zidentyfikowane dodatkowe zasoby

 

Check List SCENARIO

 

 

Spotkania zakończone uzgodnieniami dotyczącymi potrzeb związanych z regeneracją zespołu oraz zasobami niezbednymi jako wsparcie w kolejnym cyklu planowania i realziacji OKR.

 

Event GoalsGOAL

 

 

 • Regeneracja i wsparcie

 

 

SP SS S RefuellingFLOW POINT
REFUELLING

 

SP SS S PlugPlayFLOW POINT
PLUG & PLAY