Strategic Sprint

Strategic Sprint

EVENT

 

Strategic Sprint to wydarzenie wywołujące falę realizacji. Planowanie celów odbywa się za pomocą technologii OKR. Proces planowania obejmuje ukierunkowanie, określanie OKR, alignment pionowy i poziomy oraz fazę kreatywną związaną z poszukiwaniem i tworzeniem rozwiązań wspierających realizację celów. Planowanie odbywa sie cyklicznie zgodnie z uzgodnioną kadencją.

  Strefa 1 RunwayPlanowanie celów (OKR) jest realizowane w oparciu o zasady utrwalone w Strategic Workflow w strefie Runway  

 

 

Business Designer RoleZa przygotowanie przeprowadzenie Creo Camp jest odpowiedzialny lider (Stragiler) w roli Business Designer

 

 

Designers RoleCreo Camp uczestniczy zespół (Flying Squad) w roli Designers

 

 

 

Strategic Sprint Collection

 • All
 • CANVAS
 • EVENT
 • FLOWPOINT
 • ZONE
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Strategic Sprint Cycle

Strategic Sprint Cycle Loop

Strategic Sprint Stages

Strategic SprintStrefa 2 LoopWEEK 1
THIS QUARTER | MONTH 1-2-3 


Fly to STAGE 1

 

  

Strategic Sprint Week 1

 

  

 

 

SS Stage 1

STAGE

SCOPE

 • Event: Strategic Sprint
 • Strefa: Loop (Feedback Loop)
 • Czas:  15-30 min
 • Realizacja:  1 x tydzień

 


ROLE

 • Stragiler
 • Flying Squad

CANVAS

 • OKR Canvas
 • Backlog Canvas
 • Strategic Workflow Master File

RESULTS

 • Zaktualizowany status OKR

 

 

 

Check List SCENARIO

 

 

 • Właściciel OKR określa częstotliwośc aktualizacji statusów
 • Monitoruje zaktualizowane statusy
 • Określa sposób publikowania statusów

 

Event GoalsGOAL

 

 

 • Aktualizacja bieżącego statusu OKR dla Key Results

 

SP SS L Check InFLOW POINT
CHECK-IN

 

 

 1. Aktualizacja statusów KR (KPI, Milestone, Baseline, Action)
 2. Weryfikacja źródeł danych dla KR 

 

Strategic SprintStrefa 2 LoopWEEK 2
THIS QUARTER | MONTH 1-2-3 


Fly to STAGE 2

 

  

Strategic Sprint Week 2

 

   

 

 

SS Stage 2

STAGE 

SCOPE

 • Event: Strategic Sprint
 • Strefa: Loop (Feedback Loop)
 • Czas:  45-60 min.
 • Realizacja:  7/14/30 dni

ROLE

 • Stragiler
 • Flying Squad

CANVAS

 • Check-In Canvas
 • Strategic Workflow Master File

 RESULTS

 • Dokonana aktualizacja statusów OKR
 • Dokonany przegląd sytuacji OKR

Check List SCENARIO

 

 

 • Uzgodniony terminu Check-In z Review
 • Zaproszenie uczestników
 • Przeprowadzenie Review
 • Zaparkowanie problemów
 • Podsumowanie Review
 • Zaplanowanie kolejnego Review

 

Event GoalsGOAL

 

 

 • Aktualizacja bieżącego statusu OKR dla Key Results
 • Dokonanie przeglądu OKR

 

SP SS L Check InFLOW POINT
CHECK-IN

 

 

 1. Aktualizacja statusów KR (KPI, Milestone, Baseline, Action)
 2. Weryfikacja źródeł danych dla KR 

SP SS L ReviewFLOW POINT
REVIEW

 

Przegląd OKR na podstawie zaktualizowanych statusów. Opis sytuacji :

 • Co zostało zrealizowane?
 • Co jeszcze nie zostało zrealizowane?
 • Istniejące problemy i bariery?
 • Priorytety do realizacji na kolejny cykl?

 

 

Strategic SprintStrefa 3 ServiceWEEK 1
THIS QUARTER | MONTH 3 


Fly to STAGE 3

 

  

Strategic Sprint Week 1 Month 3

 

   

 

 

 

SS Stage 3

STAGE 

SCOPE

 • Event: Strategic Sprint
 • Strefa: Loop
 • Czas:  1-2 tygodnie
 • Realizacja: III miesiąc kwartału

ROLE

 • Stragiler
 • Flying Squad

CANVAS

 • Backlog

 


RESULTS

 • Określony potencjał biznesowy projektów

 

Check List SCENARIO

 

 

 • Rozpoczęcie Drop Zone

 

Event GoalsGOAL

 

 

 • Weryfikacja potencjału i postępów w projektach
 • Ocena wpływu projektów na realizację OKR

 

SP SS L Drop ZoneFLOW POINT
DROP-ZONE

 

 

 • Gromadzenie informacji o projektach
 • Przygotowanie do weryfikacji i oceny projektów
 • Przygotowanie integracji produktów projektów
 • Przygotowanie modyfikacji w projektach

 

 

Strategic SprintStrefa 3 ServiceWEEK 2 
THIS QUARTER | MONTH 3 


Fly to STAGE 4

 

  

Strategic Sprint Week 2 Month 3

 

   

  

 

SS Stage 4

STAGE 

SCOPE

 • Event: Strategic Sprint
 • Strefa: Loop (Feedback Loop)
 • Czas:  45-60 min.
 • Realizacja: III miesiąc kwartału

ROLE

 • Stragiler
 • Flying Squad

CANVAS

 • OKR Canvas
 • Strategic Workflow MVP/VER

 


RESULTS

 • Określone propozycje rozwoju

 

Check List SCENARIO

 

 

 • Indywidualny przegląd sposobu realizacji OKR
 • Propozycje modyfikacji w Strategic Workflow

 

Event GoalsGOAL

 

 

 • Dokonanie refleksji wspierającej proces uczenia się i rozwoju

 

SP SS L ReflectFLOW POINT
REFLECT

 

 • Realizacja OKR
 • Zastosowanie Strategic Workflow

 

Strategic SprintStrefa 3 ServiceWEEK 3 
THIS QUARTER | MONTH 3 


Fly to STAGE 5

 

  

Strategic Sprint Week 3 Month 3

 

   

  

 

SS Stage 5

STAGE 

SCOPE

 • Event: Strategic Sprint
 • Strefa: Service
 • Czas:   2 x 60 min.
 • Realizacja: III miesiąc kwartału
 • Zakres: BizDevOps

ROLE

 • Stragiler
 • Flying Squad

CANVAS

 • ---

 


RESULTS

 • Określony zakres i sposób regeneracji
 • Zidentyfikowane dodatkowe zasoby

 

Check List SCENARIO

 

 

Spotkania zakończone uzgodnieniami dotyczącymi potrzeb związanych z regeneracją zespołu oraz zasobami niezbednymi jako wsparcie w kolejnym cyklu planowania i realziacji OKR.

 

Event GoalsGOAL

 

 

 • Regeneracja i wsparcie

 

 

SP SS S RefuellingFLOW POINT
REFUELLING

 

SP SS S PlugPlayFLOW POINT
PLUG & PLAY

 

 

Strategic SprintStrefa 3 ServiceWEEK 4 
THIS QUARTER | MONTH 3 


Fly to STAGE 6

 

  

Strategic Sprint Week 4 Month 3

 

   

  

 

SS Stage 6

STAGE 

SCOPE

 • Event: Strategic Sprint
 • Strefa: Service
 • Cel: Regeneracja zasobów
 • Czas:   2 x 60 min.
 • Realizacja: III miesiąc kwartału

ROLE

 • Stragiler
 • Flying Squad

CANVAS

 • ----

 


RESULTS

 

 

Check List SCENARIO

 

 

Cykl spotkań rozliczających lidera i zespołu

 

Event GoalsGOAL

 

 

 • Ocena stopnia realizacji OKR w cyklu

 

SP SS S ResetFLOW POINT
RESET

 

Właściciel OKR dokonuje przeglądu OKR na podstawie zaktualizowanych statusów. Charakteryzyje sytuację udzielając odpowiedzi na cztery pytania:

 • Zakończenie realizacji
 • Kontynuacja (tak jak jest)
 • Kontynuacja z modyfikacją

 

 

SP SS S Business ReviewFLOW POINT
BUSINESS REVIEW