Flow Session

Flow Session
EVENT

 

Flow Session to wydarzenie wywołujące falę projektowania. Jest ukierunkowane na zaprojektowanie Strategic Workflow w trzech strefach: RunwayLoop i Service. Realizowane cyklicznie* celem doskonalenia i dokonywania modyfikacji w Strategic Workflow. Projektowanie podczas Flow Session uwzględnia zasady i narzędzia niezbędne do wdrożenia technologii OKR oraz przygotowania scenariuszy wykorzystywanych na etapie planowania i realizacji celów. Event Flow Session ma formę spotkań warsztatowych angażujących lidera i zespół we współtworzenie Strategic Workflow.

 * - w pierwszym cyklu projektowania powstaje MVP Strategic Workflow, a w kolejnych cyklach jego kolejne wersje (VER)

 Strategic WorkflowPodczas Flow Session lider i zespół projektują model Strategic Workflow 

 

 

Flow Master RoleZa przygotowanie przeprowadzenie Flow Session jest odpowiedzialny Flow Master

 

 

Partners RoleWe Flow Session aktywnie uczestniczy zespół nominowany do roli Partners 

 

 

Flow Session Scenario

Strategic Workflow - stanowi rozwiązanie tworzone i wdrażany w oparciu o koncepcję Design Thinking. Jest dopasowany do środowiska użytkowników, ich potrzeb i oczekiwań. Jest modyfikoway w zakresie wykorzystywanych narzędzi, technologii i przepływu pracy intelektualnej
Strategic Workflow MVP & VER - w pierwszym cyklu projektowania powstaje MVP Strategic Workflow.  W kolejnych cyklach powstają jego zmodyfikowane wersje (VER) oparte o praktyczne doświadczenia pochodzące z zastosowania zasad utrwalonych w MVP 

Cykl Flow Session  - wydarzenie cykliczne. Realizowane po raz pierwszy poprzedza etap planowania i realizacji celów (OKR). W kolejnych cyklach odbywa się równolegle do wydarzeń w strefach Service i Runway pokrywając się z falą planowania i realizacji celów.

 

 

Flow Session Design Wave

Flow Session Stages

Flow SessionStrategic WorkflowMVP iconWEEK 2
THIS QUARTER | MONTH 3 


Fly to STAGE 2

 

  

Flow Session Week 2 MVP

 

  

 

 

FS Stage 2

STAGE

 

DESIGN SCOPE

 • Event: Creo Cmp
 • Strefa: Runway
 • Czas:  180-240 min.
 • Realizacja:  Tydzień 2

ROLE

 • Flow Master
 • Partners

CANVAS

 • Navigator
 • Analyser
 • GO Model Canvas
 • OKR Canvas

------------------------------

 • Business Model Canvas
 • Backlog Canvas

RESULTS

Zaprojektowane MVP dla strefy Runway 

 

 

Check List SCENARIO

 

 

 • Flow Master projektuje scenariusz drugiego etapu Flow Session
 • Planuje i komunikuje termin wydarzenia
 • Przeprowadza drugi etap Flow Session

 

Event GoalsGOALS

 

 

Zaangażowanie zespołu (Partners) w projektowanie Strategic Workflow w Strefie 1 Runway. Uzgodnienie zasad planowania celów za pomocą technologii OKR. Uzgodnienie zasad alignmentu pionowego i poziomego. Uzgodnienie zasad integracji planowania celów (OKR) z poszukiwaniem rozwiązań i planowaniem projektów

 

FS SW Design WorkshopFLOW POINT
DESIGN WORKSHOP

 

 

 1. Gdzie jesteśmy
 2. Ukierunkowanie
 3. Strategia
 4. OKR

F l o w   P o i n t s  d l a   R u n w a y

 • System zarządzania
 • Model OKR
 • Cykl planowania OKR
 • OKR Draft & Final
 • Przepływ Top-Down & Bottom-Up
 • Scenariusz ukierunkowania i Alignmentu
 • Poszukiwanie rozwiązań
 • Planowanie projektów 
 • Backlog