Flow Session

Flow Session
EVENT

 

Flow Session to wydarzenie wywołujące falę projektowania. Jest ukierunkowane na zaprojektowanie Strategic Workflow w trzech strefach: RunwayLoop i Service. Realizowane cyklicznie* celem doskonalenia i dokonywania modyfikacji w Strategic Workflow. Projektowanie podczas Flow Session uwzględnia zasady i narzędzia niezbędne do wdrożenia technologii OKR oraz przygotowania scenariuszy wykorzystywanych na etapie planowania i realizacji celów. Event Flow Session ma formę spotkań warsztatowych angażujących lidera i zespół we współtworzenie Strategic Workflow.

 * - w pierwszym cyklu projektowania powstaje MVP Strategic Workflow, a w kolejnych cyklach jego kolejne wersje (VER)

 Strategic WorkflowPodczas Flow Session lider i zespół projektują model Strategic Workflow 

 

 

Flow Master RoleZa przygotowanie przeprowadzenie Flow Session jest odpowiedzialny Flow Master

 

 

Partners RoleWe Flow Session aktywnie uczestniczy zespół nominowany do roli Partners 

 

 

Flow Session Scenario

Strategic Workflow - stanowi rozwiązanie tworzone i wdrażany w oparciu o koncepcję Design Thinking. Jest dopasowany do środowiska użytkowników, ich potrzeb i oczekiwań. Jest modyfikoway w zakresie wykorzystywanych narzędzi, technologii i przepływu pracy intelektualnej
Strategic Workflow MVP & VER - w pierwszym cyklu projektowania powstaje MVP Strategic Workflow.  W kolejnych cyklach powstają jego zmodyfikowane wersje (VER) oparte o praktyczne doświadczenia pochodzące z zastosowania zasad utrwalonych w MVP 

Cykl Flow Session  - wydarzenie cykliczne. Realizowane po raz pierwszy poprzedza etap planowania i realizacji celów (OKR). W kolejnych cyklach odbywa się równolegle do wydarzeń w strefach Service i Runway pokrywając się z falą planowania i realizacji celów.

 

 

Flow Session Design Wave

Flow Session Stages

Flow SessionStrategic WorkflowMVP iconWEEK 1
THIS QUARTER | MONTH 3 


Fly to STAGE 1

 

  

Flow Session Week 1 MVP

 

  

 

 

FS Stage 1

STAGE

 

DESIGN SCOPE

 • Event: Flow Session
 • Strefa: Strategic Workflow
 • Czas:  90-12 min.
 • Realizacja:  tydzień 1.

ROLE

 • Flow Master
 • Partners

CANVAS

 • ---

 

 

 

 

Check List SCENARIO

 

 

 • Flow Master projektuje scenariusz pierwszego etapu Flow Session
 • Planuje i komunikuje termin wydarzenia
 • Przeprowadza pierwszy etap Flow Session

 

Event GoalsGOALS

Przygotowanie zespółu do współuczestniczenia w wydarzeniu. Przygotowanie do współprojektowania Strategic Workflow. Uzyskanie porozumienia co do wdrożenia koncepcji Strategic Workflow oraz technologii towarzyszących (OKR, Design Thinking, Agile Management)

 

FS SW PresentationFLOW POINT
PRESENTATION

 

Flow Master wprowadza zespół do koncepcji Strategic Workflow i przedstawia cel jej zastosowania. Prezentuje technologię OKR, zasady i narzędzia projektowania. Przedstawia kontekst zwinnego zarządzania oraz zastosowania podejścia Design Thinking. Omawia koncepcję rozwoju w ramach ról Stragiler & Flying Squad.

 

 

Flow SessionStrategic WorkflowMVP iconWEEK 2
THIS QUARTER | MONTH 3 


Fly to STAGE 2

 

  

Flow Session Week 2 MVP

 

  

 

 

FS Stage 2

STAGE

 

DESIGN SCOPE

 • Event: Creo Cmp
 • Strefa: Runway
 • Czas:  180-240 min.
 • Realizacja:  Tydzień 2

ROLE

 • Flow Master
 • Partners

CANVAS

 • Navigator
 • Analyser
 • GO Model Canvas
 • OKR Canvas

------------------------------

 • Business Model Canvas
 • Backlog Canvas

RESULTS

Zaprojektowane MVP dla strefy Runway 

 

 

Check List SCENARIO

 

 

 • Flow Master projektuje scenariusz drugiego etapu Flow Session
 • Planuje i komunikuje termin wydarzenia
 • Przeprowadza drugi etap Flow Session

 

Event GoalsGOALS

 

 

Zaangażowanie zespołu (Partners) w projektowanie Strategic Workflow w Strefie 1 Runway. Uzgodnienie zasad planowania celów za pomocą technologii OKR. Uzgodnienie zasad alignmentu pionowego i poziomego. Uzgodnienie zasad integracji planowania celów (OKR) z poszukiwaniem rozwiązań i planowaniem projektów

 

FS SW Design WorkshopFLOW POINT
DESIGN WORKSHOP

 

 

 1. Gdzie jesteśmy
 2. Ukierunkowanie
 3. Strategia
 4. OKR

F l o w   P o i n t s  d l a   R u n w a y

 • System zarządzania
 • Model OKR
 • Cykl planowania OKR
 • OKR Draft & Final
 • Przepływ Top-Down & Bottom-Up
 • Scenariusz ukierunkowania i Alignmentu
 • Poszukiwanie rozwiązań
 • Planowanie projektów 
 • Backlog

 

 

 

Flow SessionStrategic WorkflowMVP iconWEEK 3
THIS QUARTER | MONTH 3 


Fly to STAGE 3

 

  

Flow Session Week 3 MVP

 

  

 

 

FS Stage 3

STAGE

 

SCOPE

 • Event: Strategic Sprint
 • Strefa: Loop (Feedback Loop)
 • Czas:  120-180 min.
 • Realizacja:  Tydzień 3

ROLE

 • Flow Master
 • Partners

CANVAS

 • Check-In Canvas
 • Drop Zone CAnvas

RESULTS

Zaprojektowane MVP dla strefy Loop

 

 

 

Check List SCENARIO

 

 

 • Flow Master projektuje scenariusz trzeciego etapu Flow Session
 • Planuje i komunikuje termin wydarzenia
 • Przeprowadza trzeci etap Flow Session

 

Event GoalsGOALS

 

 

Zaangażowanie zespołu (Partners) w projektowanie Strategic Workflow w Strefie 2 Loop. Uzgodnienie zasad monitorowania OKR i wykorzytania pętli informacji zwrotnej na etapie realizacji OKR. 

 

FS SW Design WorkshopFLOW POINT
DESIGN WORKSHOP

 

 

 1. Monitoring OKR
 2. Ocena postępów

F l o w   P o i n t s  d l a   L o o p 

 • Cykl monitoringu (kadencja)
 • Zasady aktualizacji statusów OKR
 • Cykl i scenariusz Review
 • Zasady oceny progresu

 

 

Flow SessionStrategic WorkflowMVP iconWEEK 4
THIS QUARTER | MONTH 3 


FLY to  STAGE 4 | STAGE 5

 

  

Flow Session Week 4 MVP

 

  

 

 

FS Stage 4

STAGE

 

DESIGN SCOPE

 • Event: Strategic Sprint
 • Strefa: Service
 • Czas:  120-80 min.
 • Realizacja:  Tydzień 4.

ROLE

 • Flow Master
 • Partners

CANVAS

 • Business Review Canvas

RESULTS

Zaprojektowane MVP dla strefy Service

 

 

 

Check List SCENARIO

 

 

 • Flow Master projektuje scenariusz czwartego etapu Flow Session
 • Planuje i komunikuje termin wydarzenia
 • Przeprowadza czwarty etap Flow Session

 

Event GoalsGOALS

 

 

Zaangażowanie zespołu (Partners) w projektowanie Strategic Workflow w Strefie 3 Service. Uzgodnienie zasad dokonywania przeglądów bizesu i modyfikacji planów (OKR). 

 

FS SW Design WorkshopFLOW POINT
DESIGN WORKSHOP

 

 

 1. Przegląd biznesu

 


F l o w   P o i n t s  d l a   S e r v i c e 

 • Cykl przeglądów biznesu
 • Aktualizacje OKR (Reset)
 • Refleksja i uczenie się (Reflect)
 • Integracja BizDevOps
 • Zasady regeneracji i motywacja zespołu (Refuelling)
 • Dodatkowe zasoby i wsparcie (Plug & Play)

 

 

  

 

 

FS Stage 5

STAGE

 

DESIGN SCOPE

 • Event: Flow Session
 • Strefa: Strategic Workflow
 • Czas:  90-120 min.
 • Realizacja:  tydzień 4

ROLE

 • Flow Master
 • Partners

CANVAS

 • All

RESULTS

 • Zaprojektowane MVP dla Strategic Workflow

 

 

 

Check List SCENARIO

 

 

 • Flow Master projektuje scenariusz piątego etapu Flow Session
 • Planuje i komunikuje termin wydarzenia
 • Przeprowadza piąty etap Flow Session

 

Event GoalsGOALS

 

 

Zaangażowanie zespołu (Partners) w uzgodnienie wersji MVP dla Strategic Workflow w strefach: Runway, Loop, Service. 

 

FS SW Team AgreementFLOW POINT
TEAM AGREEMENT

 

 

 1. Uzgodnienie MVP dla Strategic Workflow

 


F l o w   P o i n t s  d l a   S e r v i c e 

 • Przegląd Strategic Workflow
 • Potwierdzenie uzgodnień
 • Przygotowanie do Creo Camp
 • Strategic Workflow (OKR) Master File

 

Flow SessionStrategic WorkflowVER iconWEEK 1
THIS QUARTER | MONTH 1 


FLY to  STAGE 1

 

  

Flow Session Week 1 VER

 

  

 

 

FS Stage 1

STAGE

 

SCOPE

 • Event: Flow Session
 • Strefa: Strategic Workflow
 • Czas:  120-360 min.
 • Realizacja:  ydzień 1

ROLE

 • Stragiler
 • Flying Squad

CANVAS

 • All
 • Strategic Workflow (OKR) Master File

RESULTS

 • Opublikowana VER 0.0. dla Strategic Workflow

 

 

 

Check List SCENARIO

 

 

 • Flow Master projektuje scenariusz Flow Session
 • Planuje i komunikuje termin wydarzenia
 • Przeprowadza Flow Session

 

Event GoalsGOALS

 

 

Zaangażowanie zespołu (Partners) w uzgodnienie i projektowanie zmodyfikowanej wersji (VER) Strategic Workflow w strefach: Runway, Loop, Service. 

Wydarzenie Flow Session ukierunkowane na projektowanie kolejnych wersji (VER) Strategic Workflow jest realizowane w uzgodnionych cyklach kwartalnych

 


 

FS SW Design WorkshopFLOW POINT
DESIGN WORKSHOP

 

 

 1. Design Thinking Loop
 2. Re-design Runway
 3. Re-design Loop
 4. Re-design Service

 


F l o w   P o i n t s  d l a   S t r a t e g i c   W o r k f l o w

 • Refleksja (Reflect)
 • Feedback
 • Modyfikacje Flow Points
 • Modyfikacje scenariuszy dla Events
 • Modyfikacje Alinment & Assignment

 

FS SW Team AgreementFLOW POINT
TEAM AGREEMENT

 

 

 1. Uzgodnienie VER 0.0 dla Strategic Workflow