Creo Camp

Creo Camp

EVENT

 

Creo Camp to wydarzenie wywołujące falę planowania. Planowanie celów odbywa się za pomocą technologii OKR. Proces planowania obejmuje ukierunkowanie, określanie OKR, alignment pionowy i poziomy oraz fazę kreatywną związaną z poszukiwaniem i tworzeniem rozwiązań wspierających realizację celów. Planowanie odbywa sie cyklicznie zgodnie z uzgodnioną kadencją.

  Strefa 1 RunwayPlanowanie celów (OKR) jest realizowane w oparciu o zasady utrwalone w Strategic Workflow w strefie Runway  

 

 

Business Designer RoleZa przygotowanie przeprowadzenie Creo Camp jest odpowiedzialny lider (Stragiler) w roli Business Designer

 

 

Designers RoleCreo Camp uczestniczy zespół (Flying Squad) w roli Designers

 

 

 

Creo Camp Cycle

Creo Camp Cycle

Creo Camp Stages

Strategic Workflow
CasePrzedstawiony poniżej scenariusz Creo Camp utrwalony w strefie Runway stanowi jedynie uproszczony przykład. Zobacz także: Book

Przygotowanie Creo Camp wymaga projektowania uwzględniającego uwarunkowania i potrzeby organizacji. Uzgodnienia w tym zakresie, a następnie utrwalenie zasad planowania celów (OKR) odbywa się podczas Flow Session

 

 Creo CampWEEK 5.
NEXT QUARTER | MONTH 1 | WEEK 1  


Fly to Stage 10

 

   Creo Camp Week 5

 

 

 

 

CC Stage 10

STAGE 

SCOPE

  • Event: Creo Camp
  • Strefa: Runway
  • Czas: 1 dzień
  • Realizacja: 1 sesja ~ 120 min. 

ROLE

  • Business Designer
  • Designers

 


CANVAS

  • OKR Canvas

 

 

 

 

Prezentacje finalnych OKR wraz z Alignmentenm