Creo Camp

Creo Camp

EVENT

 

Creo Camp to wydarzenie wywołujące falę planowania. Planowanie celów odbywa się za pomocą technologii OKR. Proces planowania obejmuje ukierunkowanie, określanie OKR, alignment pionowy i poziomy oraz fazę kreatywną związaną z poszukiwaniem i tworzeniem rozwiązań wspierających realizację celów. Planowanie odbywa sie cyklicznie zgodnie z uzgodnioną kadencją.

  Strefa 1 RunwayPlanowanie celów (OKR) jest realizowane w oparciu o zasady utrwalone w Strategic Workflow w strefie Runway  

 

 

Business Designer RoleZa przygotowanie przeprowadzenie Creo Camp jest odpowiedzialny lider (Stragiler) w roli Business Designer

 

 

Designers RoleCreo Camp uczestniczy zespół (Flying Squad) w roli Designers

 

 

 

Creo Camp Cycle

Creo Camp Cycle

Creo Camp Stages

Strategic Workflow
CasePrzedstawiony poniżej scenariusz Creo Camp utrwalony w strefie Runway stanowi jedynie uproszczony przykład. Zobacz także: Book

Przygotowanie Creo Camp wymaga projektowania uwzględniającego uwarunkowania i potrzeby organizacji. Uzgodnienia w tym zakresie, a następnie utrwalenie zasad planowania celów (OKR) odbywa się podczas Flow Session

 

 Creo CampWEEK 4.
THIS QUARTER | MONTH 3 


Fly to STAGE 6 | STAGE 7 | STAGE 8 | STAGE 9

 

   Creo Camp Week 4

 

 

 

 

CC Stage 6

STAGE 

SCOPE

 • Event: Creo Camp
 • Strefa: Runway
 • Czas: 1-2 dni
 • Realizacja: 2 sesja ~90/120 min.

ROLE

 • Business Designer
 • Designers

CANVAS

 • OKR Canvas

   

 

   

 

CC Stage 7

STAGE 

SCOPE

 • Event: Creo Camp
 • Strefa: Runway
 • Czas: 2-3 dni
 • Realizacja: 3 sesje x 90/120 min.

 


ROLE

 • Business Designer
 • Designers

 


CANVAS

 • Navigator
 • Analyser
 • GO Model Canvas
 • OKR Canvas 

Check ListSCENARIO

 

 

 • Poszukiwanie rozwiązań Dev

 

 

 

 

CC Stage 8

STAGE 

SCOPE

 • Event: Creo Camp
 • Strefa: Runway
 • Czas: 1-2 dni
 • Realizacja: 2 sesje ~ 90/120 min.

ROLE

 • Business Designer
 • Designers

CANVAS

 • OKR Canvas

 

Check ListSCENARIO

 

 

 • Draft OKR dla Dev
 • Propozycje inicjatyw i projektów
 • Aligment OKR DevOps
 • Zintegrowanie Draftów OKR

  

 

 

CC Stage 9

STAGE 

SCOPE

 • Event: Creo Camp
 • Strefa: Runway
 • Czas: 1 dzień
 • Realizacja: 1 sesj ~ 90/120 min.

ROLE

 • Business Designer
 • Designers

 


CANVAS

 • OKR Canvas

  

Check ListSCENARIO

 

 

 • Draft OKR dla Dev