Creo Camp

Creo Camp

EVENT

 

Creo Camp to wydarzenie wywołujące falę planowania. Planowanie celów odbywa się za pomocą technologii OKR. Proces planowania obejmuje ukierunkowanie, określanie OKR, alignment pionowy i poziomy oraz fazę kreatywną związaną z poszukiwaniem i tworzeniem rozwiązań wspierających realizację celów. Planowanie odbywa sie cyklicznie zgodnie z uzgodnioną kadencją.

  Strefa 1 RunwayPlanowanie celów (OKR) jest realizowane w oparciu o zasady utrwalone w Strategic Workflow w strefie Runway  

 

 

Business Designer RoleZa przygotowanie przeprowadzenie Creo Camp jest odpowiedzialny lider (Stragiler) w roli Business Designer

 

 

Designers RoleCreo Camp uczestniczy zespół (Flying Squad) w roli Designers

 

 

 

Creo Camp Cycle

Creo Camp Cycle

Creo Camp Stages

Strategic Workflow
CasePrzedstawiony poniżej scenariusz Creo Camp utrwalony w strefie Runway stanowi jedynie uproszczony przykład. Zobacz także: Book

Przygotowanie Creo Camp wymaga projektowania uwzględniającego uwarunkowania i potrzeby organizacji. Uzgodnienia w tym zakresie, a następnie utrwalenie zasad planowania celów (OKR) odbywa się podczas Flow Session

 

Creo CampWEEK 3.
THIS QUARTER | MONTH 3 


Fly to Stage 5

 

   Creo Camp Week 3

 

 

  

CC Stage 5

STAGE 

SCOPE

 • Event: Creo Camp
 • Strefa: Runway
 • Czas: 1-2 dni
 • Realizacja: 1 sesja ~ 120 min.

ROLE

 • Business Designer
 • Designers

 


CANVAS

 • OKR Canvas 

 

 

Check ListSCENARIO

 

 

 • Prezentacja rozwiązań Dev Ops
 • Wybór rozwiązań
 • Transformacja rozwiązań w inicjatywy i projekty
 • Właczenie Inicjatyw/projektów do Draftów OKR (Ops)
 • Przygotowanie Draftu OKR dla Dev