Creo Camp

Creo Camp

EVENT

 

Creo Camp to wydarzenie wywołujące falę planowania. Planowanie celów odbywa się za pomocą technologii OKR. Proces planowania obejmuje ukierunkowanie, określanie OKR, alignment pionowy i poziomy oraz fazę kreatywną związaną z poszukiwaniem i tworzeniem rozwiązań wspierających realizację celów. Planowanie odbywa sie cyklicznie zgodnie z uzgodnioną kadencją.

  Strefa 1 RunwayPlanowanie celów (OKR) jest realizowane w oparciu o zasady utrwalone w Strategic Workflow w strefie Runway  

 

 

Business Designer RoleZa przygotowanie przeprowadzenie Creo Camp jest odpowiedzialny lider (Stragiler) w roli Business Designer

 

 

Designers RoleCreo Camp uczestniczy zespół (Flying Squad) w roli Designers

 

 

 

Creo Camp Cycle

Creo Camp Cycle

Creo Camp Stages

Strategic Workflow
CasePrzedstawiony poniżej scenariusz Creo Camp utrwalony w strefie Runway stanowi jedynie uproszczony przykład. Zobacz także: Book

Przygotowanie Creo Camp wymaga projektowania uwzględniającego uwarunkowania i potrzeby organizacji. Uzgodnienia w tym zakresie, a następnie utrwalenie zasad planowania celów (OKR) odbywa się podczas Flow Session

 


Creo CampWEEK 2.
THIS QUARTER | MONTH 3


Fly to Stage 3 | Fly to Stage 4

 

  Creo Camp Week 2

 

 

  

CC Stage 3

STAGE 

SCOPE 

 • Event: Creo Camp
 • Strefa: Runway
 • Czas: 1-2 dni
 • Realizacja: 2 sesje x 90/120 min.

ROLE 

 • Business Designer
 • Designers

 


CANVAS

 • Navigator
 • GO Model Canvas
 • OKR Canvas

 

 Check ListSCENARIO

 

 

 • Zaprojektowane Drafty OKR strumienia wartości  (Ops)
 • Określony wspólny kontekst do współpracy z  (Dev.)
 • Prezentacja Draftów OKR
 • Określenie obszarów do współpracy pomiędzy obszarami.
 • Przygotowanie do etapu poszukiwania rozwiązań (Design Thinking)

 

 

 

 

CC Stage 4

STAGE 

SCOPE

 • Event: Creo Camp
 • Strefa: Runway
 • Czas:  3-5 dni
 • Realizacja: 3 sesje x 90/120 min.

ROLE

 • Business Designer
 • Designers

CANVAS

 • Backlog

  

Check ListSCENARIO

 

 

 • Rozpoczęcie procesu Design Thinking
 • Poszukiwanie rozwiązań umożliwiających relizację celów 
 • Kreowanie rozwiązań do samodzielnej realizacji (Ops)
 • Kreowanie rozwiązań do realizacji ze wsparciem (Dev)