COLLECTION

Strategic Workflow
Stragiler & Flying Squad

 

Stragiler Strategic Workflow

Strategic Workflow

Strategic Workflow- strategiczny strumień pracy. Uzgodniony system zarządzania ułatwiający zaplanowanie przepływu pracy intelektualnej związanej z planowaniem i realizacją celów i strategii. Strategic Workflow jest projektowany za pomocą szablonów (Canvas). Składa się z trzech stref : Runway, Loop (Feedback Loop), Service. 

  


  

BOOK

 

OKR VUCA DESIGN THINKING

 

KUP w ONEPRESS