COLLECTION

Strategic Workflow
Stragiler & Flying Squad

 

Stragiler Strategic Workflow

Creo CampCreo Camp - wydarzenie wywołujące falę planowania. Ukierunkowane na zaplanowanie OKR i przygotowanie strategii. Zawiera elementy ukierunkowania strategicznego, alignmentu, poszukiwania rozwiązań (Design Thinking) oraz planowania inicjatyw i projektów. Wykorzystuje zasady utrwalone dla Strategic Workflow w strefie Runway

  


  

BOOK

 

OKR VUCA DESIGN THINKING

 

KUP w ONEPRESS