COLLECTION

Strategic Workflow
Stragiler & Flying Squad

 

Stragiler Strategic Workflow

Flow SessionWydarzenie wywołujace falę projektowania. Ukierunkowane na zaprojektowanie Strategic Workflow w trzech strefach: RunwayLoop i Service. Realizowane cyklicznie* celem doskonalenia i dokonywania modyfikacji w Strategic Workflow

 * - w pierwszym cyklu projektowania powstaje MVP Strategic Workflow, a w kolejnych cyklach jego kolejne wersje (VER)

  


  

BOOK

 

OKR VUCA DESIGN THINKING

 

KUP w ONEPRESS