plen

Stragiler

FSL

 

WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE

Przygotowanie zespołu do realizacji projektów strategicznych

 

 

 

 

 

1.Creo Camp

Creo Camp Set

energia i inspiracja

 

 • Warsztaty o charakterze inspiracyjnym i integrującym
 • Ukierunkowane na rozwój współpracy i tworzenie pomysłów
 • Stanowią fundament w rozwoju skutecznych zespołóww (Flying Squad)

 

 • Przygotowanie zespołu do myślenia i działania strategicznego
 • Pomoc w zharmonizowaniu celów osobistych i zawodowych
 • Wzmocnienie autorytetu i rolę liderów
 • Zmotywowanie do zaangażowania w projekty strategiczne
 • Zaangażowanie we współtworzenie celów i strategii firmy
 • Otwarcie nowych możliwości rozwoju osobistego i wykorzystania talentów

 

Blok 1

 • Creo Camp – model, rezultaty, korzyści
 • Kluczowe rola Stragilera (Business Designer)
 • Scenariusz i przygotowanie Creo Camp

 

Blok 2

 • Myślenie strategiczne i tworzenie wartości
 • Rozwój osobisty i talenty
 • Odkrywanie szans i możliwości rozwoju 
 • Określenie indywidualnego i zespołowego potencjału do rozwoju
 • Współpraca i budowanie sieci relacji

 

Blok 3

 • Kreatywne rozwiązywanie problemów (Design Thinking)
 • Ukierunkowanie strategiczne zespołów (Navigator)
 • Projektowanie propozycji wartości
 • Cele i projekty strategiczne - pakiet startowy
 • Sformowanie Flying Squad’ów

 

CC 3

 REALIZACJA I REZULTATY

 

Creo Camp

1-2 dni
liderzy i zespoły
10-12 osób

 


 

Stragiler

przygotowanie do roli

Business Designer

 


 

Flying Squad

ukierunkowanie i wizja rozwoju
pakiet projektów strategicznych
przygotowanie do planowania celów

2.Strategic Sprint

Strategic Sprint Set

cele i strategia

 

 • Warsztaty projektowania strategii dla zespołu
 • Ukierunkowane na skonkretyzowanie celów na poziomie zespołowym i indywidualnym
 • Stanowią punkt wyjścia w określeniu skutecznych sposobów realizacji celów

  

 • Przygotowanie zespół (Flying Squad) do projektowania celów
 • Określenie oczekiwanych rezultatów i mierników postępów
 • Wsparcie w integrowaniu projektów strategicznych z wyznaczonymi celami
 • Wybór priorytetów i przygotowanie harmonogramu projektów
 • Inspiracja do zaplanowania celów indywidualnych

 

Blok 1

 • Strategic Sprint – model, rezultaty, korzyści
 • Kluczowe rola Stragilera (Strategy Champion)
 • Scenariusz i przygotowanie Strategic Sprint

 

Blok 2

 • Ukierunkowanie zespołu na cele strategiczne
 • GO Model Canvas – kroki w projektowaniu celów
 • Projektowanie celów zespołowych
 • Określenie mierników sukcesu (KPI)

 

Blok 3

 • Integrowanie inicjatyw (projektów) z celami zespołu
 • Planowanie projektów – rezultaty, kamienie milowe, zadania
 • Projektowanie celów indywidualnych (OKRs)

SS 3

 REALIZACJA I REZULTATY

 

Strategic Sprint

1-2 dni
liderzy i zespoły
10-12 osób

 


 

Stragiler

przygotowanie do roli

Strategy Champion

 


 

Flying Squad

projekty strategiczne zintegrowane z celami 
zaprojektowane cele zespołowe (strategia) 
określone cele indywidualne
 

 

3.Flow Session

Flow session set

współpraca i zarządzanie

 

 • Warsztaty projektowania współpracy w zespole
 • Ukierunkowane na uzgodnienie zasad zarządzania realizacją celów
 • Stanowią podstawę do wypracowania zasad otwartej komunikacji

 

 • Pomoc w dopasowaniu systemu zarządzania do zadań i potrzeb zespołu
 • Skonkretyzowanie potrzeb i możliwości dotyczących rozwoju zespołu
 • Przygotowanie zespołu do otwartej komunikacji i współpracy
 • Wdrożenie narzędzi do zespołowego zarządzania zadaniami
 • Pomoc w uzgodnieniu cyklu monitoringu i zasad oceny postępów

 

Blok 1

 • Flow Session – model, rezultaty, korzyści
 • Kluczowe rola Stragilera (Flow Master)
 • Scenariusz i przygotowanie Flow Session

 

Blok 2

 • Elementy modelu współpracy i zarządzania (Runway)
 • Zespołowe projektowanie zasad współpracy i komunikacji
 • Cykl monitoringu (Feedback Loop)

 

Blok 3

 • Kryteria oceny postępów (Drop Zone)
 • Wybór narzędzi komunikacji i pracy zespołowej
 • Rozwój i utrzymanie motywacji zespołu (Refueling)

FS 3

 REALIZACJA I REZULTATY

 

Flow Session

1-2 dni
liderzy i zespoły
10-12 osób

 


 

Stragiler

przygotowanie do roli

Flow Master

 


 

Flying Squad

uzgodnione zasady współpracy i zarządzania
zespół przygotowany do wdrożenia strategii
określone oczekiwane rezultaty

 

Kontakt

 601-445-299

(32) 748-45-08

tomasz@xellect.com

Workshop | Program wewnętrzny dla firm

Warsztaty ze wsparciem wdrożeniowym ukierunkowane na przygotowanie lidera i zespołu do zarządzania projektami strategicznymi

Zapytaj o szczegóły